program_narocnina_ali

PROGRAMSKI PAKET NAROČNINA

NOVO!     Programski paket Naročnina bo pravočasno pripravljen za zakonsko zahtevano izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom.

Založniki časopisnih edicij svoje produkte v veliki večini prodajajo po dveh glavnih kanalih prodaje: prodaja neznanemu kupcu na prodajnih mestih in prodaja znanemu kupcu – naročniku, ki naroči periodično prejemanje edicije na določeno lokacijo in za to periodično prejemanje edicije plačuje naročnino. Prodaja po prodajnih mestih poteka preko distributerjev časopisnih edicij (v Sloveniji Delo-prodaja, Izberi, Ekdis), ki mrežo prodajnih mest oskrbujejo z edicijami več različnih založnikov, saj le tako lahko racionalno optimizirajo dobavo. Za naročniški kanal pa se založniki načeloma odločajo za samostojno službo v okviru svojega podjetja, kjer za partnerja dostave izberejo Pošto Slovenije ali večje dostavne organizacije (Izberi, Dnevnik,…) z raznašalci.

Funkcionalnosti

Programski paket NAROČNINA je namenjen podpori prodajno-naročniškim službam v okviru založniških podjetij. Funkcionalnosti zagotavljajo postopke za različne načine dostave edicij naročnikom, fakturiranje vseh dostavljenih artiklov, skrbi pa tudi za ustrezne statistične obdelave za potrebe načrtovanja strategije prodaje edicij. Programski moduli podpirajo lastne saldakonte, kot tudi možnost prenosa finančnih in količinskih podatkov v finančni sistem za potrebe nadzora in pregleda generalnega toka plačil na nivoju podjetja.

Prav tako pa vsebujejo funkcionalnosti komunikacije z zunanjimi partnerji / procesi kot so npr. komercialne banke (za potrebe plačevanja naročnine po direktnih obremenitvah), bančni center ipd… V zadnjem času založniki vsebine v svojih edicijah tržijo tudi po elektronski poti (e-časopis), zato je v programski paket NAROČNINA lahko vgrajen tudi modul, ki komunicira z različnimi spletnimi programskimi opremami za prodajo vsebin, medtem ko je evidenca naročnikov in fakturiranje še vedno stvar periodičnega obračuna v NAROČNINI.

Centralni modul

 • vodenje baze podatkov o naročnikih in njihovih naročilih na posamezno edicijo
 • možnost uvedbe relacije naročnik plačnik – en plačnik več naročnikov
 • vodenje naročnine v poljubnem številu tujih valut
 • možnost poljubnega dodajanja edicij
 • možnost začasne selitve, stalne selitve in začasne ustavitve posameznega naročnika
 • avtomatska bremenitev ustreznih naročnikov za fiksno obdobje na podlagi vnesenega koledarja, izida edicij in definiranega cenika na posamezen izvod edicije – periode v okviru tekočega leta ali celotna perioda v odvisnosti od prvega naročila
 • izdelava faktur za vse edicije – artikle na skupni fakturi
 • priprava datoteke za tiskanje faktur na lastnih kapacitetah ali pri zunanjem partnerju, s posebnostjo prištevanja zaostalih obveznosti na plačilnem dokumentu zaradi optimiziranja terjatev
 • različni statistični izpisi za pomoč pri določanju strategije pri pridobivanju in dostopu do novih naročnikov

Zaključek naklade

 • štetje vsakodnevne naklade za potrebe naročanja potrebnega števila posamezne edicije
 • priprava naslovnega materiala za potrebe adresiranja posameznega časopisa za poštno dostavo
 • priprava dopisov/obvestil za raznašalce ob eventualnih spremembah pri naročnikih na posameznem raznašalskem rajonu
 • priprava izvoznih datotek za prenos naklade v distribucijo / dostavno organizacijo

Interni saldakonti

 • pregledi stanj komitentov po različnih kriterijih: datumi, zapadlost, saldo, valute
 • izpisi: fakturna / davčna knjiga, kartice plačnikov, temeljnice, bilanca, IOP obrazci, opomini, stanja na dan
 • knjiženje plačil in odpisov naročnikom v določeni valuti
 • priprava izvoznih datotek za prenos kumulativne realizacije v ERP

Plačilni promet / Direktne obremenitve

 • modul branja datoteke s plačili iz bančnega zbirnega centra – SEPA-xml standard
 • poljubna delitev prebranih podatkov glede na organizacijo sklicnih številk
 • seznami prejetih plačil in pregled plačil, ki nimajo ustrezne sklicne številke za potrebe razčiščevanja izvora plačila
 • kreiranje datoteke za knjiženje nerazporejenih plačil v centralne saldakonte oz. glavno knjigo
 • vodenje bančnih podatkov o naročnikih z njihovimi bančnimi računi, na katerih imajo odprto direktne obremenitve za plačevanje naročnine
 • sistem primerjanja in usklajevanja bančne baze podatkov z naročniško bazo podatkov (odprtje direktne obremenitve ustavitev direktne obremenitve, …)
 • bremenitev bančnih podatkov za trenutni saldo naročnika
 • priprava datoteke za direktne obremenitve
 • avtomatsko knjiženje prispelih plačil

Povezave s spletnimi aplikacijami

 • obdelava naročil, pridobljenih preko spletnih aplikacij in izvedba fakturiranja za prispela naročila
 • sinhronizacija naročniških podatkov s spletno bazo podatkov, vključno s krmiljenjem gesel za dostop do kupljenih
  vsebin

Osnovna analitika

 • različni statistični izpisi za potrebe osnovne analitike
 • grupiranje / priprava podatkov za potrebe centralne analitike
 • izvoz podatkov o redni vsakodnevni nakladi, razdeljeni po dogovorjenih različnih parametrih (edicija, podedicija, regija, občina, pošta, …)
 • izvoz podatkov po tipih naročniškega razmerja (edicija, artikel, perioda plačevanja, način plačila, …)
 • gibanje števila naročniških razmerij (nova naročila, ustavljena naročila, …)
 • količinski in vrednostni izvoz mesečne realizacije

Zaključek

V kolikor z naročniškim prodajnim kanalom šele začenjate, ali pa trženje naročnine na časopisne edicije izvajate že dalj časa, lahko vaše poslovne procese izboljšamo, priredimo in standardiziramo skozi našo rešitev. Programski paket NAROČNINA kompletno pokriva vse potrebne funkcionalnosti za vodenje naročniške službe malih in srednjih založniških podjetij, kot tudi organizacij, ki izdajajo lastna plačljiva ali brezplačna interna glasila. Ker pa je programska oprema v praksi delujoča na veliko lokacijah, smo v module vgradili tudi več različnih točk povezovanja z zunanjimi rešitvami, ki so se skozi implementacije pojavile. Na področju razvoja in implementacije tovrstne programske opreme imamo dolgoletne izkušnje, zato vam lahko poleg same programske opreme ponudimo tudi marsikateri nasvet, kako vaše poslovanje izboljšati in optimizirati.